MICRO ASANAS (voor alle levels, Engels gesproken)

Micro Asanas zijn een reeks bewegingen die zich richten op het bovenlichaam (nek en borst), het onderlichaam (onderste wervelkolom, bekkenbodem) en de wervelkolom (de integraliteit ervan). Micro-asanas zijn eenvoudige, langzame, duidelijke en kleine bewegingen die dienen om ons fysieke en energetische lichaam te "lokaliseren".

Deze asanas vertragen niet alleen, maar beperken ook de focus en aandacht tot een enkel gebied. Het rustgedeelte dat volgt op de asanas zorgt voor een diep, krachtig en verruimend bewustzijn terwijl de vernauwde aandacht zich automatisch door het lichaam verspreidt.

Micro Asanas zijn een mix van technieken geïnspireerd door yin, herstellende yoga en hedendaagse somatische bewegingstechnieken zoals Feldenkrais, Alexander, Cranio-Sacraal, Skinner Release, maar ook fysiotherapie en andere technieken die het lichaam inductief begrijpen. Een ander kenmerk van deze asana's is dat ze visualisatie/imaginatie bevatten om de diepere weefsels en lagen van het lichaam te herstellen.

Het meditatieve, getuigende aspect van deze asanas, die de nadruk leggen op traagheid en observatie, biedt de kans om fysiologische en psychologische "herstellende" ervaringen aan deelnemers aan te bieden.

 

MICRO ASANAS (all levels, English spoken)

 

Micro Asanas are a series of movements that focus on the upper body (neck and chest), the lower body (lower spine, pelvic floor) and the spine (the integrality of it). Micro asana are simple, slow, clear and small movements that serve to "pinpoint" our physical and energetic bodies.

 

These asanas not only slow down, but also narrow the focus and attention to a single area. The resting part that follows the asanas provides a deep, powerful and expansive awareness as the narrowed attention automatically spreads throughout the body.

 

Micro Asanas are a blend of techniques inspired by yin, restorative yoga, and contemporary somatic movement techniques such as Feldenkrais, Alexander, Cranio-Sacral, Skinner Release, but also physiotherapy and other techniques that understand the body inductively. Another characteristic of these asanas is that they include visualization/imagery work to restore the deeper tissues and layers of the body. 

 

The meditative, witnessing aspect of these asanas, which emphasize slowness and observation, offers the chance to offer physiologically and psychologically "restorative" experiences to participants. 

 

Health Club Jordaan 2024 - Ook een website laten maken?