YOGA FLOW (alle levels) is een actieve vorm van yoga. Verschillende houdingen vloeien soepel en
geleidelijk in elkaar over. Bij Flow yoga geen/minder nadruk op bewegen op het ritme van de adem zoals bij Vinyasa yoga.

 

YOGA FLOW (all levels) is an active form of yoga. Different postures flow smoothly and
gradually merge. With Flow yoga no/less emphasis on moving to the rhythm of the breath as with Vinyasa yoga.

Health Club Jordaan 2024 - Ook een website laten maken?